Projekat skoro završen

Teslić: Uloženo milion maraka u zaštitu od poplava, a već nastala oštećenja na kaskadama

  • Izvor: ATV
  • 14.05.2022.19:39

Iako je projekat skoro završen, na novom koritu rijeke Male Usore već su nastala oštećenja. Potkopani su bočni zidovi na dvije od četiri betonske kaskade. Jedna se i urušila. Teslićka vlast za regulaciju korita rijeka Male i Velike Usore uložila je više od million maraka sa ciljem zaštite od poplava.

“Nakon upućene opomene pred tužbu, izvođač radova nas je telefonskim putem obavjestio da će nakon majskih praznika pristupiti utvrđivanju nivoa oštećenja na betonskoj kaskadi novog korita Male Usore”, navedeno je Opštinska uprava Teslić.

Kažu i da su u dva navrata opštinski službenici sa nadzornim organom na teren izlazili još prošle godine. Međutim, tvrde, izvođač radova iz Odžaka, na njihove dopise nije odgovarao. Da je nadzorni organ svoj posao uradio na vrijeme, kaže opozicija, do ovoga ne bi došlo.

 “Prilikom izgradnje ove kapitalne investicije imamo izostanak nadzornog organa i zato nam ta investicija danas izgleda ovako kako izgleda”, rekao je Predrag Dević, Klub odbornika SNSD-a u SO Teslić.

A i Teslićani pomalo razočarani. Kažu, to je moralo biti kvalitetnije. 

“Trebalo bi, da, kako nego kvalitetnije.”

“Najvažnije je sklopiti dobar ugovor i naći izvođača koji će to da odradi kako treba, a ne da radi na rate.”

Utvrđeno je, kako navode u Opštinskoj upravi, da je do oštećenja došlo usljed nastanka pješčanog spruda uz desnu obalu korita. To je usmjerilo maticu rijeke ka lijevoj obali i došlo je do erozije zemljišta i potkopavanja bočnog zida.

U Opštinskoj upravi Teslić, uvjeravaju, nastala šteta neće biti nadoknađena iz opštinske kase. Kažu, uredno su izmirili potraživanja izvođača radova za ovaj posao i u garantnom roku pokrenuli procedure za reklamaciju kvaliteta izvedenih radova. 

Ukoliko to ipak, ne uradi izvođač, oštećenja će sanirati opština. Kažu, u tom slučaju, kod nadležnih pravosudnih organa, pokrenuće postupak za naplatu uloženih sredstava za saniranje oštećenja.