Реакција

Институт за мјеритељство: Нетачне тврдње о урушавању медијског тржишта

 • Извор: АТВ
 • 24.04.2024. 17:54

Институт за мјеритељство БиХ огласио се саопштењем због све учесталијих прилога појединих медија у којима се износе нетачне тврдње о урушавању медијског тржишта и слично.

Саопштење преносимо у цјелости:

Обзиром на све учесталије медијске прилоге, а који се тичу рада Института за мјеритељство БиХ (у даљем тексту: Институт), односно недавних измјена у регулативи којима се прописују мјеритељски и технички услови за мјерило гледаности (пеоплеметар), истичемо сљедеће.

Прописивање мјеритељских и техничких услова за мјерила у законском мјеритељству је у искључиво надлежност Института, односно директора Института. Начине оцјењивања усклађености, врсте и начине означавања мјерила те садржај и облик цертификата о усклађености са мјеритељским прописима директор Института доноси у складу са позитивним законским прописима. Прилози појединих медија који су у јавност пренијели нетачне информације и погрешне наводе о раду и поступању Института, а у којима се истиче наводно урушавање медијског тржишта, остављање великог броја људи без посла и политички утицај су ништа друго до популистички и сензационалистичку покушаји деградације Института са циљем повлађивања и стављања у функцију одређених интересних група којима очигледно није у интересу да се наведена област унаприједи и тржиште отвори за било кога осим за постојеће актере. Зашто је то тако, није на Институту да процјењује и коментарише.

О проблемима са мјерењем гледаности је писала АТВ, а детаљније можете да прочитате у тексту испод:

Mjerenje gledanosti u BiH: Problem nije u zakonu, nego u mjeriteljima

Mjerenje gledanosti u BiH: Problem nije u zakonu, nego u mjeriteljima

Потпуно су нетачне медијске спекулације о наводној незаконитости приликом провођења процедуре доношења предметног правилника, а које се заснивају на томе да Институт није прибавио мишљење ДЕл и да нису извршене консултације са Савјетом за мјеритељство. Наиме, прије доношења предметног правилника Институт није био у обавези прибавити мишљење ДЕл, јер се исти односи на област која није предмет усклађивања са законодавством Европске уније, те за овај, као и за низ других подзаконских аката које је Институт доносио у својој историји, није затражио мишљење о усклађености.

Изненађује изнесено мишљење ДЕл дато медијима да је у конкретном случају Институт био дужан затражити њихово мишљење, а на наш упит да појасне свој став и наведу на који начин смо наводно прекршили процедуру, до данас се нису очитовали. Осим тога, није тачно да Институт није консултовао Савјет за мјеритељство БиХ. Савјет је у конкретном случају био обавијештен од стране директорице Института, те информисан о садржају свих правилника објављених у истом броју Службеног гласника БиХ и то пуна два мјесеца прије објаве истих, о чему постоје материјални докази. Ради сто транспарентније слике према јавности важно је напоменути да мишљење Савјета није обавезујуће за директора Института у процесу доношења подзаконских аката Института, те да консултација са Савјетом у конкретним активностима не утиче на крајњи исход усвајања и објаве наведених аката.

Такође, у свјетлу свих медијских прилога веома је битно истаћи да предметни Правилник о мјеритељским и техничким условима за мјерило гледаности (пеоплеметар) дефинише само и искључиво параметре уређаја којим се врши мјерење, те начин његове верификације, односно повјере тачности. Институт никада није прописивао на који начин ће се обрадом података доћи до информације о гледаности, нити је то у надлежности Института.

Новим Правилником прописана је нова технологија ових уређаја (пеоплеметара), те је поред основног мјерила дефинисан по први пут и „интернет пеоплеметар", с обзиром да се ТВ садржај све више и све чешће прати путем интернет платформи. Наводи како су предметним Правилником прописане тачне димензије уређаја, како би се наводно некоме погодовало, представљају извртање чињеничног стања и нису ништа друго него покушаји да скретањем пажње са суштине на измишљено, са циљем замајавања јавности. Правилником је прописана максимална димензија уређаја и то искључиво због чињенице што се наведени уређај поставља у домаћинство, па не би требало да димензије таквог уређаја значајно одступају, на више, од осталих уређаја у домаћинству (рутери и сл.). Услови за уређаје који се тренутно налазе на тржишту , а који су измјењени новим Правилником о мјеритељским и техничким условима за мјерило гледаности (пеоплеметар), прописани су прије више од 10 година, та технологија је апсолутно превазиђена и застарјела, те је било неопходно иновирати ову област новим, напредним технологијама, које би довеле до прецизнијих, поузданијих и вјеродостојнијих података.

Дужност Института је да прати развој технологије свих уређаја који су дио законског мјеритељства па тако и ових.

Истичемо на крају да је један од основних задатака Института, који произилази из његових законских овлаштења, да обезбиједи тачно и прецизно мјерење - у конкретном случају времена. Институт ће наставити да проводи соје активности, све у оквиру законом прописаних овлаштења, руководећи се искључиво позитивним законским прописима и овлаштењима која су му додијељена.

Пратите нас и путем Вибера

Тагови:
 • 13:40 Телетрговина

  Телетрговина

 • 13:55 Вијести

  Први преглед најважнијих вијести из земље, региона и свијета сваки радни дан.

 • 14:00 Телетрговина

  Телетрговина

 • 14:15 Филм

  'Филм

 • 16:00 Емисија: По свијету са Робертом Дацешином (Р)

  Путујте по свијету са Робертом Дацешином, јер ће вам се апетити за путовањем и свим бисерима које оно нуди сигурно повећати.

 • 16:30 Вијести у 16:30

  Први преглед најважнијих вијести из земље, региона и свијета сваки радни дан.