Dom naroda

Nisu prihvaćene izmjene Zakona o platama

  • Izvor: ATV
  • 28.03.2023. 19:20

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH odbio je prijedlog zakona o Izmjeni zakona o platama u institucijama BiH. Izmjene su između ostalog, trebale da ograniče iznos otpremnine za zaposlene u institucijama BiH.

“Sve te zakone vratimo resornom ministarstvu i Savjetu ministara, da ide sa novim zakonom ili generalnoj izmjeni zakona o platama i naknadama institucija BiH. To je sistemski zakon, pojedinačni pokušaj. Samo prave destrukciju u zakonu i oni su previše populistički”, kaže predsjedavajući Doma naroda Nikola Špirić.

“Želja je da sve ono što godinama stoji u Parlamentu, da jednostavno prođe Savjet ministatra i da onda imamo korektno sagledanu cjelinu sa svim onim dobrim i lošim stranama prijedloga zakona”, kaže zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Dragan Čović.

Donošenjem potpuno novog Zakona o platama moglo bi se nešto i promijeniti, a ne da se on mijenja parcijalno i kako kome odgovara, poručije delegat Kluba srpskog naroda Snježana Novaković Bursać.

"Mislim da u ovom trenutku imamo četiri prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, što govori dosta o tome zašto i kako su oni nastali”, poručuje delegat Kluba srpskog naroda u Domu naroda parlamenta BiH Snježana Novaković Bursać.

Oni koji su daleko od penzije smatraju da je otpremnina u iznosu od 30.000 KM, za najviše funkcionere, prevelika, te da bi ona trebala biti u veličini šest prosječnih plata u BiH, što bi značilo ne više od 10.000 maraka.

“Ja uopšte nemam problem s tim da se otpremnine smanje na neki razuman nivo, kada je upitanju odlazak u penziju visokih funkcionera u Institucijama BiH”, kaže delegat Kluba srpskog naroda u Domu naroda PS BiH Želimir Nešković.

Sa dnevnog reda sjednice skinute su dvije tačke koje će se proslijediti na razmatranje Savjetu ministara, a to su izvještaj o postizanju identičnog teksta Zakona o dopunama Zakona o PDV-u i Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o akcizama u BiH.