Veća izdvajanja

Mjere Vlade idu u dobrom pravcu

  • Izvor: ATV
  • 21.05.2022.19:27

Veća izdvajanja Vlade Srpske za plate, penzije, socijalna davanja i druge kategorije. Odogovor je Vlade na inflaciju. Od 1. juna raste i minimalac. Iznos od 650 KM podržava i Savez sindikata. Kažu, to su od Vlade i tražili.

"Da se poveća najniža plata, da se povećaju plate svim radnicima u Republici Srpskoj, kako u privredi, tako i onima koji se finansiraju iz budžeta i fondova, takođe da se poveća naknada za topli obrok, takođe i neke druge stvari koje, iako nisu bile u nadležnosti Vlade Republike Srpske, željeli smo da na njih ukažemo: oko akciza na gorivo, oko smanjenja stope PDV-a. Sve su to stvari koje smo mi prezentovali Vladi kao zahtjevi Saveza sindikata Republike Srpske", rekao je Goran Stanković, generalni sekretar Saveza sindikata Republike Srpske.

Ima sindikalaca koji nisu zadovoljni. Iz Sindikata uprave kažu da je od jedne dobre namjere dobijen loš efekat. Smeta im što se topli obrok i regres ne iskazuje posebno, ali i nesrazmjer kod povećanja.

"Ne možete sebe zvati sindikalcima, a pristati da se čistačici plata poveća za 60 KM, a pomoćniku ministra za 350. Sada stoji da se naknade za topli obrok i regres ne mogu posebno iskazati. Tu je neophodno promijeniti da se posebno iskazuju i tamo još u jednom dijelu gdje se obrazlaže šta radniku pripada po osnovu rada, da se uredi i naknada za topli obrok i regres", rekao je Božo Marić, predsjednik Sindikata uprave Republike Srpske.

Na oporavak privrede i ekonomije, utiču sve mjere Vlade, objašnjavaju ekonomisti. Očuvanje radnih mjesta i stimulisanje privatne potrošnje utiče na rezultate.

"Privatna potrošnja čini dvije trećine ekonomskog rasta i vi kada održavate privatnu potrošnju, vi imate mogućnost i za veće investicije. Mislim da je pravac dobar. Što se tiče dinamike, sačekaćemo, ovaj impuls je za narednih pola godine. Podatak sa prvim kvartalom ukazaće nam prema nekim mojim očekivanjima ekonomski rast od 400 miliona KM i do kraja godine da možemo očekivati 14 milijardi", rekao je Saša Stevanović, ekonomista.

Kada privatna potrošnja padne, objašnjava Stevanović, padaju i investicije i privreda. S ovim mjerama, tvrdi, Vlada ide u dobrom pravcu. U Vladi Srpske su ranije objasnili da ukoliko se analiziraju makroekonomska kretanja u prethodnoj godini i početkom ove godine, evidentno je da je došlo do bržeg oporavka privrede od očekivanog, što ima pozitivan uticaj na kretanje budžetskih prihoda.