Svete riječi

Najmoćniji zapis u Bibliji: Postoji vjerovanje koje kaže da se od njega i đavoli tresu

 • 17.06.2024. 22:01

Vjeruje se da riječi svetih Psalama duboko ulaze u čovjekovo srce, kao i da sve nečastive sile bježe od čovjeka koji stalno čita i nosi u srcu ove riječi.

Ovih zapisa ima ukupno 150, a sadrže molitve za oproštaj grijehova, odavanje slave i poštovanja Bogu, kao i najavu dolaska Isusa Hrista na zemlju.

Sutra slavimo velikog sveca: Jedan običaj svaki vjernik treba da ispoštuje

Sutra slavimo velikog sveca: Jedan običaj svaki vjernik treba da ispoštuje

Psalam 50 jedan je od najčešće pominjanih, vjeruje se i najmoćnijih, a mi vam ga prenosimo u potpunosti.

Psalam 50

“Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj, i po obilju milosrđa svoga očisti bezakonje moje. Operi me sasvim od bezakonja moga, i od grijeha moga očisti me, jer ja znam bezakonje svoje i grijeh je moj stalno preda mnom. Tebi jedinome sagreših, i zlo pred Tobom učinih, da se opravdaš u riječima svojim i da pobjediš kad ti sude. Gle, u bezakonjima se začeh, i u gresima rodi me mati moja.

Izgovorite molitvu koja tjera loše misli: Otac Tadej je vjerovao da su ove riječi ljekovite

Izgovorite molitvu koja tjera loše misli: Otac Tadej je vjerovao da su ove riječi ljekovite

Jer gle, istinu ljubiš, i javljaš mi neznano i tajno sve mudrosti svoje. Pokropi me isopom, i očistiću se; operi me, i biću belji od snega. Daj mi da čujem radost i veselje, da se prenu kosti potrvene.

Odvrati lice svoje od grehova mojih, i sva bezakonja moja očisti. Srce mi čisto sazdaj, Bože, i duh prav obnovi u meni, prenosi Stil.

Ne odbaci me od lica Tvoga, i Duha Tvoga Svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga, i duhom vladalačkim učvrsti me. Naučiću bezakonike putevima Tvojim, i nepobožni će se obratiti Tebi.

Vjeruje se da molitva Časnom krstu smiruje dušu: Izgovorite ove riječi da se izbavite iz nevolja

Vjeruje se da molitva Časnom krstu smiruje dušu: Izgovorite ove riječi da se izbavite iz nevolja

Izbavi me od krvi, Bože, Bože spasenja moga; obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usne moje, i usta će moja kazivati slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, prinio bih; za žrtve paljenice ne mariš.

Žrtva Bogu je duh skrušen; srce skrušeno i smjerno Bog neće prezreti. Po blagosti svojoj, Gospode, čini dobro Sionu, neka se podignu zidovi jerusalimski.

Onda će Ti biti mile žrtve pravde, prinosi i žrtve paljenice; tada će metati na žrtvenik Tvoj teoce”.

Pratite nas i putem Vibera

Tagovi:
 • 09:00 Serija: Istine i laži (12+) (R)

  ''''''''''Serija, koja je doživljela veliki regionalni uspjeh, i dalje je na samom vrhu gledanosti, u vama će sigurno izmamiti najiskrenija osećanja, a preprekama, dinamikom i napetim razvojem sudbina likova, 'kupiće vas' i postati vaša omiljena domaća serija.

 • 10:00 Teletrgovina

  Teletrgovina

 • 10:15 Lovački saveti

  TV serijal "Lovački saveti" se bavi savetima za lovce i one koji bi to da postanu.

 • 10:40 Teletrgovina

  Teletrgovina

 • 10:55 Serija: Krvavo cvijeće (R)

  Strasna ljubavna priča dvoje pojedinaca.

 • 11:40 Teletrgovina

  Teletrgovina